FlandersMake@UGent – Industrial Systems Engineering is een onderzoeksgroep binnen de vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp (ISPO). De groep bestaat momenteel uit 7 professoren en 40 onderzoekers. ISyE heeft een onderzoekslijn die zich toelegt op de ontwikkeling en (experimentele) validatie van oplossing ter ondersteuning van operatoren binnen een productieomgeving. In voorgaande onderzoeksprojecten ontwikkelde ISyE een generiek semantisch assemblage informatie en context model, gebaseerd op de industrieële integratiestandaard ISA-95, dat ons in staat stelt om op een modulaire en adaptieve manier om te gaan met digitale werkinstructies (DWI).

In dit project wil ISyE de opgedane kennis uit voorgaande projecten verder verspreiden en aanwenden om maakbedrijven te ondersteunen in hun digitaliseringstraject. Verder beschikt ISyE met zijn ‘smart and agile assembly lab’ over relevante infrastructuur die bedrijven in staat stelt om in een realistische bedrijfscontext op een veilige manier te experimenteren met tal van digitale tools ter ondersteuning van de operator.