Samengevat

Het DWI 4 Manufacturing project heeft als doel bedrijven te informeren en adviseren in de uitrol van digitale werkinstructies binnen hun productieomgeving. Door enerzijds in te zetten op het beter informeren van bedrijven over de verschillende DWI mogelijkheden, en anderzijds tools te ontwikkelen die de creatie en het beheer van digitale werkinstructies vereenvoudigen, willen we de voordelen van deze digitalisatie versterken. Bovendien staan onze experten in dit project ter beschikking om gepersonaliseerd advies te geven en antwoord te bieden op al uw vragen.

Digitale werkinstructies als oplossing voor toenemende complexiteit

In Vlaanderen is er een grote groep KMO’s actief in de maakindustrie, waar een uitgebreide set van activiteiten plaatsvindt: al dan niet machinaal onderdelen produceren vertrekkende van ruwe materialen, onderdelen assembleren tot een afgewerkt product, tussentijdse kwaliteitscontroles, logistieke processen, enz. Deze activiteiten afzonderlijk zijn ook terug te vinden in andere sectoren, dus is er een spillover mogelijk naar bijvoorbeeld de agrovoedingsindustrie, de procesindustrie en de biotechnologie.  De productieprocessen die deze bedrijven gebruiken bestaan uit meerdere stappen met complexe handelingen, die uitgevoerd dienen te worden door goed opgeleide en ervaren operatoren om de vereiste kwaliteit te behalen.

Verder worden een aantal van hen geconfronteerd met massacustomisatie, waarbij kleinere batches en meer variatie gevraagd wordt. Digitale werkinstructies (DWI) bieden een oplossing om met al die complexiteit om te gaan en de operator te ondersteunen om zijn werk goed te kunnen uitvoeren.

Onze rol?

Onze rol is om als onafhankelijke partij de verschillende digitale werkinstructiesystemen in kaart te brengen en bedrijven en organisaties in Vlaanderen te helpen in hun zoektocht naar de meest geschikte oplossing voor hun werksituatie. Zo bekijken we de voor- en nadelen van verschillende platformen en soorten ondersteuning en onderzoeken we hoe we de creatie en het beheer van werkinstructies zo eenvoudig en efficiënt mogelijk kunnen maken. Alle informatie die we verzamelen, is terug te vinden in onze online kennisdatabank, die u op de Wiki-pagina terugvindt.

Flanders Make, ISyE en EDM hebben vanuit hun vele onderzoeksprojecten heel wat ervaring omtrent dit onderwerp en bieden deze kennis is dit project aan, zodat bedrijven en organisaties sneller stappen kunnen zetten richting digitale fabriek.