Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie en voert technologisch onderzoek op gebied van Industrie 4.0, autonome voertuigen, artificiële intelligentie, mechatronica, productontwikkelingsmethodes en productietechnologieën. Het wil een onderzoeksnetwerk op topniveau realiseren in Vlaanderen, waar bedrijven
volop steun vinden voor hun innovatietrajecten.

De inbreng van Flanders Make berust zowel op de technische expertise als op het industriële netwerk en de banden met de Vlaamse universiteiten. De reeds bestaande demo’s en de uitgebreide kennis rond digitale werkinstructies en al hun aspecten, zullen immers de basis vormen voor de demo’s in dit project. Verder kan Flanders Make ook haar reeds bestaande netwerk inzetten om de opgedane kennis op een efficiënte manier te dissemineren.