In onze nieuwsbrief van deze week, willen we graag twee bedrijven in de kijker zetten, namelijk Proceedix en Ansomat.

Proceedix is een digitaal inspectie- en instructieworkflow executie platform. De kern van het systeem is een werkflow waarin elke specifieke taak van een instructie of inspectie wordt gespecifieerd en aangegeven wordt hoe deze op een correcte wijze moet worden uitgevoerd. Telkens een workflow wordt uitgevoerd, worden alle details vastgelegd. Het Proceedix-platform heeft verschillende kenmerken die specifiek  ontworpen zijn om te voldoen aan de typische vereisten voor instructies en  uitvoering van inspecties in de industrie. Dit omvat acties zoals line monitoring, veiligheidscontroles van de installaties, periodieke inspecties van bedrijfsmiddelen en infrastructuur, uitvoeren van onderhouds-en reparatie-instructies …. Je kan meer informatie vinden door een kijkje te nemen op de website Proceedix.com of door informatie te vergaren op onze kennisdatabank via Proceedix – kennisdatabank.

Ansomatic is een modulair DWI platform, gebaseerd op Augmented Reality (AR) en Machine Vision Technology, als antwoord op de toegenomen behoefte  aan traceability, operatorbegeleiding en nauwkeurige productieprocessen (Industry 4.0). Ansomatic stelt operatoren in staat om elk proces zonder fouten uit te voeren. Door werkinstructies te digitaliseren en rechtstreeks op het werkgebied te projecteren, én tegelijkertijd de menselijke acties te monitoren , is iedereen in staat om de job uit te voeren.

De software bestaat uit 3 modules die op elkaar voortbouwen:

  1. Digital work instructions: Operatoren worden stap-voor-stap begeleid door contextuele informatie op een monitor.
  2. Projected work instructions : Instructies worden geprojecteerd op de werkplek door middel van visuals, videos … Op deze manier worden operatoren op een zeer intuïtieve manier begeleid doorheen het proces: ‘Just follow the lights.’
  3. Supervised work instructions: Handelingen van de operatoren worden gecontroleerd en gecorrigeerd met behulp van vision systemen met ingebouwde artificiële intelligentie.

Meer informatie over het platform kan je vinden door te surfen naar hun bedrijfswebsite Ansomat.co of op de kennisdatabank op volgende link: Ansomat – kennisdatabank

Make Lab trailer – Flanders Make

Binnen het kader van het DWI4Manufacturing-project, speelt het Make Lab een grote rol. Het Make Lab is een mobiele trailer met verschillende set-ups. Deze trailer rijdt rond in Vlaanderen en kan naar bedrijven, scholen of events gebracht worden voor demonstraties. De doelstelling is om nieuwe industrie 4.0 technologieën te tonen aan een groter publiek. Proceedix fungeert in het Make Lab als een how-to-guide om de set-ups klaar te maken en terug af te breken voor de opkomende events. Dankzij deze procedures, kunnen ook werknemers met weinig ervaring het Make Lab gebruiken.

Het doel is om in de toekomst meerdere werkinstructieplatformen te implementeren in het Make Lab. Hierdoor wordt de diversiteit verhoogd en kunnen we aan geïnteresseerden deze platformen ook demonstreren. Vervolgens, kunnen we bedrijven een beter beeld geven van alle mogelijkheden en hun advies geven om de juiste keuze te laten maken. Om meer te weten te komen over het Make Lab, kan je volgende link bezoeken: Make Lab – Flanders Make


Categorieën: